Sint Nicolaasga

Over ons

Tennisvereniging De Greensetters is opgericht in 1975 en telt op dit moment zo’n 160 leden, zowel jeugd als senior. Een relatief kleine vereniging maar met de pretentie te groeien naar ongeveer 250 leden. In april 2009 is de vereniging verhuisd naar een nieuw complex en telt nu vier gravelbanen, één smashcourt baan (in de winter bespeelbaar), een oefenkooi en een modern clubgebouw. Alle banen zijn verlicht.

De tennisvereniging deelt deze prachtige locatie aan de Noed in Sint Nicolaasga samen met schaatsclub STD en IJslcub Donia onder de naam It Skarlân. Naast de tennisbanen is er dus ook een skeeler-/ijsbaan te vinden. De Greensetters profileert zich met name als een recreatieve vereniging voor de regio Sint Nicolaasga en omstreken. Ze wil zich echter in de toekomst vooral gaan richten op het aantrekken en behouden van jeugdspelers en kan zich, door de hoge spelcapaciteit, ook meer richten op deelname aan de verschillende competities.

De vereniging is laagdrempelig en stelt zich als doel tennis voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Nieuwe leden betalen bijvoorbeeld voor het eerste jaar van het lidmaatschap in combinatie met het nemen van tennislessen maar de helft van de contributie. Ook voor jeugdleden en studenten kennen we aangepaste contributies.

Daarnaast organiseren we regelmatig toernooien, kan er tennistraining gevolgd worden en kennen we een zogenaamde toss avond waarop leden met en tegen elkaar spelen op basis van het lot. Alle leden kunnen natuurlijk ook vrij tennissen op het moment dat het hen schikt en krijgen de beschikking over een sleutel van het complex. Er zijn nauwelijks wachttijden (zie baanreglement).

Het tenniscomplex heeft een prachtig clubgebouw dat mede door een grote groep vrijwilligers gebouwd is. De kracht van de vereniging zit dan ook in het samen doen.

Mensen die het leuk lijkt om tennis eens te proberen kunnen via één van de bestuursleden regelen dat ze een keer gebruik kunnen maken van het complex. Contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden onder Contact.

 

Geschiedenis

Femke van Veen

Femke van Veen maakte 2 mozaikplateaus die nu de kleedkamers sieren.

Op 12 mei 1975 werden aan de Kerklaan in Sint Nicolaasga (achter sportvelden van v.v. Renado, naast de gymzaal) twee kunststof tennisbanen geopend. Hiermee was het bestaan van De Greensetters een feit. Later, begin jaren 80, werd achter het complex de sporthal gebouwd waardoor er een geheel van sportaccommodaties ontstond. De buurt Fugeldobbe moest nog geboren worden. De banen kenden in die tijd geen verlichting. Pas in 1979/1980 werden er lichtmasten geplaatst en leek er sprake van een tenniscomplex met mogelijkheden. Temeer daar in 1981 een caravan/keet omgebouwd werd tot clubhuis met faciliteiten.

Feit was wel dat de kunststofbanen (velen noemden het gewoon asfalt) aanslagen pleegden op met name de gewrichten van de leden. Daarbij bleek ook toen al dat ‘asfalt’ niet tegen de combinatie water/winter kan. De bovenlaag bleek het water goed tegen te houden hetgeen echter niet geheel de bedoeling was. De winter bracht scheuren in de bovenlaag zoals we deze na de winter 2009/2010 op onze rijkswegen ook hebben kunnen aanschouwen. Dat leidde tot een renovatie van het complex in 1989/1990 waarbij de ‘snelweg’ werd vervangen door het prachtige oranje gravel. Hiermee kreeg de vereniging echt de allure van een serieus te nemen tennisvereniging.

Inmiddels werden in de nabije omgeving rond het complex huizen gebouwd. Sint Nicolaasga groeide en de tennisvereniging groeide mee. De gemeente honoreerde het verzoek van de vereniging voor de aanleg van nog twee banen. De twee oude banen (net gerenoveerd en inmiddels eigendom van De Greensetters) schoven een paar meter op richting de gymzaal, waardoor ruimte ontstond voor baan 3 en 4 tussen deze twee banen en de nog in wording zijnde Dobbeleane. De gemeente verzuimde echter dit via de officiële kanalen te doen hetgeen later (begin 2000) nog een belangrijk gegeven zou worden voor het voortbestaan van de vereniging.

In 1994 was het complex met vier banen een feit. Het inmiddels knusse clubgebouw bleek de toenemende capaciteit niet meer aan te kunnen en vooral bezoekende verenigingen werden teleurgesteld in met name de beperkte kleedkamerfaciliteiten. Hoewel de gezellige napraat in het houten gebouwtje veel vergoedde, werd het tijd voor een volgende droom die verwezenlijkt moest worden: een professioneel clubgebouw!

April 2002 was het zover. Het eigen clubgebouw (in feite de helft van hetgeen er nu aan de Noed staat) werd officieel geopend. Veel vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen en zo konden we niet alleen bezoekers goed en netjes ontvangen, maar ook gebruik maken van een terras hetgeen de beleving van de tennissport zeker ten goede kwam.

De wethouder had bij de opening in 2002 laten blijken dat de verlichting van de twee nieuwe banen voor de gemeente bespreekbaar was, dus werd de koe bij de horens gepakt. Dit leidde uiteindelijk tot het nieuwe complex dat in april 2009 officieel geopend werd door burgemeester Kuiper en wethouder Hielkema.

Opening Burgemeester

(v.l.n.r. burgemeester Bert Kuiper, voorzitter Adrie Leeuwendal en wethouder Dirk Hielkema. De naam It Skarlân werd bedacht door Thewes Hoekstra).

De aanvraag voor de nieuwe verlichting in 2002 leidde namelijk tot een juridische strijd tussen een aantal buren en de gemeente over nut en noodzaak en de te verwachte overlast van de verlichting. Nadat de gemeente (de raad) akkoord ging met de verlichting, kwam de aap uit de mouw. De uitbreiding met twee banen was in 1994 formeel niet goed geregeld en tevens bleek dat de gemeente ook de verlichting in 1980 illegaal te hebben geplaatst.

De gemeente heeft zich in deze voor onze vereniging echter een goed bestuurder getoond en is samen met ons gaan zoeken naar een oplossing. Er lagen geen mogelijkheden tot legalisering van baan 3 en 4 en ook de gevraagde nieuwe en oude verlichting gaven problemen (geen toestemming voor nieuw en oud was illegaal). Er moest een nieuwe locatie komen.

Uiteindelijk was het kiezen van een locatie niet het grootste probleem. De plaats aan de Noed ,die de voorkeur had, leverde nieuwe problemen op. Hierop lag een beperkte sportbestemming voor een skeeler- en ijsbaan. Een procedure die voor deze verenigingen toen ook al 8 jaar duurde (in verband met bezwaarprocedures) kreeg een vervolg van 7 jaar omdat er sprake was van een nieuwe bestemming. De officiële weg was weer aanleiding om via de bezwaarprocedures de aanleg van de tennisbanen, en in feite het hele complex, ter discussie te stellen.

Vele juridische procedures later (tot aan de Raad van State) werd uiteindelijk het sein groen gegeven hetgeen geresulteerd heeft in het complex It Skarlân zoals het er nu bij ligt. Een complex dat gekenmerkt is door strijd, geduld, de lange adem, samenwerking, procedures, inzet van vrijwilligers, bestuurskracht en officiële instanties, is een feit. Een feit waarop niet alleen De Greensetters, schaatsclub STD en IJsclub Donia trots zijn, maar dat een aanwinst is voor heel Sint Nicolaasga en omstreken.

Specifieke trotsheid heerst bij het bestuur van De Greensetters over de groep vrijwilligers die met de bouw en specifieke vormgeving van het clubhuis het complex cachet hebben gegeven. Met vier gravelbanen, één smashcourt (winterharde) baan, een oefenkooi en het clubgebouw is een stevige basis gelegd voor de toekomst.

Sponsoren:

logo liggend+website_stnykTegelzetbedrijf Van Veen

Baansponsoren

Agenda:

geen evenementen

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief
Ik ga akkoord, voeg mijn mailadres toe *